คลอรีน

คลอรีน (อังกฤษ: Chlorine) (จากภาษากรีก oros แปลว่าสี “เขียวอ่อน”) เป็นธาตุเคมีที่มีเลขอะตอม 17 และสัญลักษณ์ Cl เป็นแฮโลเจน พบในตารางธาตุ ในกลุ่ม 17 เป็นส่วนของเกลือทะเลและสารประกอบอื่น ๆ ปรากฏมากในธรรมชาติ และจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ รวมถึงมนุษย์ด้วย ในรูปของก๊าซ คลอรีนมีสีเขียวอมเหลือง มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ 2.5 เท่า มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง และเป็นพิษอย่างร้ายแรง เป็นตัวออกซิไดซ์ ฟอกขาว และฆ่าเชื้อได้เป็นอย่างดี

สล็อต xo

การใช้ประโยชน์
ใช้ฆ่าเชื้อ แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ใน น้ำดื่ม และน้ำในสระว่ายน้ำ
ใช้ในอุตสาหกรรมผลิต กระดาษ ทำยาฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ทำสีผสมอาหาร ยาฆ่าแมลง สี ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม พลาสติก เวชภัณฑ์ อุตสาหกรรมเท็กไทล์ ฯลฯ
ในทาง อินทรีย์เคมี ใช้ธาตุนี้ทำปฏิกิริยาออกซิเดชันและทำปฏิกิริยาแทนที่ เพราะคลอรีนมีคุณสมบัติเคมีที่ต้องการใน สารประกอบอินทรีย์ เมื่อเข้าไปแทนที่ ไฮโดรเจน (ในการผลิต ยางสังเคราะห์)
ใช้ในการผลิตคลอเรต (chlorates) เช่น คลอโรฟอร์ม (chloroform) คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (carbon tetrachloride) และใชในการสกัด โบรมีน

xoslot

แหล่งที่พบและการผลิต
ในธรรมชาติคลอรีนอยู่ในรูปของ คลอไรด์ไอออน (chloride ion) หรือเป็นรูปของ เกลือ ซึ่งละลายอยู่ในน้ำทะเลประมาณกันว่ามีอยู่ราว 1.9 %ของมวลน้ำทะเลใน มหาสมุทร ความเข้มข้นของ คลอไรด์ไอออน ที่มากกว่าในน้ำทะเลได้แก่น้ำใน ทะเลเดดซี (Dead Sea) และน้ำในเหมืองเกลือใต้ดิน คลอไรด์ไอออนที่พบ

เครดิตฟรี ทั่วไปได้แก่
ฮาไลต์ (halite-โซเดียมคลอไรด์) ,
ไซลไวต์ (sylvite-โพแทสเซียมคลอไรด์) ,
คาร์นัลไลต์ (carnallite-โพแทสเซียม แมกนีเซียม คลอไรด์ เฮกซาไฮเดรต)
ในอุตสาหกรรมธาตุคลอรีนผลิตได้โดยปฏิกิริยา อิเล็กไลสิส (electrolysis) โซเดียมคลอไรด์ ที่ละลายในน้ำ กระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการคลอร์อัลคะไล ซึ่งนอกจากได้คลอรีนแล้วยังมีผลพลอยได้ ไฮโดรเจน และ โซเดียมไฮดรอกไซด์ ด้วย, ตาม สมการเคมี ข้างล่างนี้
2 NaCl + 2 H2O → Cl2 + H2 + 2 NaOH

slotxo

สารประกอบคลอรีนมีดังนี้
คลอเรต
(Chlorate-ClO3−) ,
คลอไรต์
(Chlorite-ClO2−) ,
ไฮโปคลอไรต์
(HypochloriteClO−) ,
เปอร์คลอเรต
(Perchlorate-ClO4−)
คลอรามีน
(Chloramine-NH2Cl) ,
คลอรีนไดออกไซด์
(Chlorine dioxide-ClO2) ,
กรดคลอริก
(Chloric acid-HClO3) ,
คลอรีนโมโนฟลูออไรด์
(Chlorine monofluoride-ClF) ,
คลอรีนไตรฟลูออไรด์
(Chlorine trifluoride-ClF3) ,
คลอรีนเพนต้าฟลูออไรด์
[NPC5]
(Chlorine pentafluoride-ClF5)
ไดคลอรีนโมนอกไซด์
(Dichlorine monoxide-Cl2O) ,
ไดคลอรีนเฮปตอกไซด์
(Dichlorine heptoxide-Cl2O7) ,
กรดไฮโดรคลอริก
(hydrochloric acid-HCl) ,
กรดเปอร์คลอริก
(Perchloric acid-HClO4) ,