เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ

เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ
ถ้าหากท่านอยากให้หัวหน้าประทับใจในผลงานและสนับสนุนท่าน
ถ้าหากท่านอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถและช่วยเหลือท่าน
ถ้าหากท่านอยากทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว
บทความนี้จะให้เคล็ดลับเหล่านี้แก่ท่าน เพื่อเสริมให้ท่านทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานประทับใจและช่วยเหลือท่าน เคล็ดลับนี้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์การทำงานในองค์กรในช่วงที่มีความก้าวหน้า เติบโต และมีผลงานที่โดดเด่นในองค์กร

สล็อต xo

 1. มีเป้าหมายที่ชัดเจน
  เมื่อท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านอยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนอย่างไร และท่านเองอยากพัฒนาเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร เพื่อท่านจะเติบโตอย่างไร เช่น อยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนขยัน กระตือรือร้น มีความสามารถ และสามารถสร้างผลงานตามที่ได้รับมอบหมายหรืออาสาเอง เพื่อท่านจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ท่านก็จะกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ มองหาแต่หนทางในการทำงานให้สำเร็จ ไม่เสียเวลากับการคิดลบว่าทำไม่ได้ เป็นต้นค่ะ
 2. กระตือรือร้น
  การกระตือรือร้นในงานที่เป็นกิจวัตร กระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มองว่าทุกงานที่ทำมีคุณค่า มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง (คือ ได้พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ได้เรียนรู้) และต่อองค์กร (งานที่ทำเป็นจิ๊กซอว์อันหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จค่ะ) พลังของความกระตือรือร้นนี้จะถ่ายทอดออกมาผ่านน้ำเสียง คำพูด ท่าทาง และการกระทำค่ะ เมื่อท่านกระตือรือร้นก็จะช่วยให้คนที่อยู่รอบๆ ตัวท่านกระตือรือร้นตามค่ะ และแน่นอนค่ะ เมื่อท่านกระตือรือร้น ท่านจะทำงานได้เร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ

xoslot

 1. กล้าที่จะคิด ทำสิ่งใหม่ๆ
  เมื่อท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนและกระตือรือร้น ท่านก็จะอยากที่จะทำสิ่งใหม่ๆ และกล้าที่จะเรียนรู้ไปทำไปค่ะ ท่านจะคิดถึงแนวทางใหม่ๆ ในการทำงานเดิมให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือเสนอไอเดียใหม่ๆ ให้กับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน หรือคิดโปรเจกต์ใหม่และกล้าที่จะอาสาลงมือทำ และกล้าที่จะนำคนอื่นด้วยค่ะ
 2. มีความรับผิดชอบ
  การที่ท่านเป็นคนมีความรับผิดชอบ สามารถส่งมอบงานได้ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเหนือกว่าที่มอบหมาย และเสร็จในกรอบเวลาที่กำหนด จะช่วยให้หัวหน้าและทีมงานรู้สึกปลอดภัย สบายใจที่จะทำงานด้วย และมีความเชื่อถือไว้ใจท่าน

เครดิตฟรี

 1. รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา
  การเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะทุกวันนี้มีความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ท่านสามารถเรียนรู้ได้ทั้งความรู้ที่เป็นเชิงเทคนิคที่เกี่ยวกับงาน และเรียนรู้ทักษะต่างๆ จากผู้อื่น เช่น เรียนรู้การบริหารคน การบริหารงานจากหัวหน้าของท่าน เรียนรู้การขายและการจูงใจจากฝ่ายขาย หรือคนที่จูงใจเก่ง เป็นต้น นอกจากนี้ท่านสามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ท่านทำ และมองว่าจะมีแนวทางในการพัฒนา/ปรับให้ดีขึ้นอย่างไรค่ะ
 2. มีทัศนคติที่ดี
  ในแง่ของการเติบโต องค์กรมักเลือกคนที่มีทัศนคติที่ดีต่องาน ต่อเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และบริษัท เพราะคนที่มีทัศนคติที่ดีจะสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่น นำพาทีม และองค์กรเดินหน้าไปด้วยกัน ในด้านสำหรับตนเอง การที่ท่านมีทัศนคติที่ดีช่วยให้ท่านทำงานได้อย่างมีความสุข มีพลังปละความมุ่งมั่นที่จะทำงาน ท่านสามารถฝึกฝนการมีทัศนคติที่ดีได้ เช่น มองหาข้อดีที่ท่านเผชิญสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อดีที่ท่านทำงานในองค์กรปัจจุบัน ข้อดีของงานที่ทำอยู่ ข้อดีของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้นค่ะ

slotxo

 1. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและทำงานเป็นทีม
  เราไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ค่ะ ต่อให้งานเราทำคนเดียว แต่เราก็ยังต้องมีการส่งต่องานให้ผู้อื่น หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะ หากเรามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น เช่น ยิ้ม ทักทายผู้อื่น พูดคุย ใส่ใจผู้อื่น เป็นผู้ฟังที่ดี และเชื่อมั่นว่าผู้อื่นมีศักยภาพ มีความสามารถ จะช่วยให้เพื่อนในองค์กรรักและไว้ใจท่าน และหากท่านขอความช่วยเหลือจากเขา หรือมีงานที่ทำร่วมกัน เขาก็จะช่วยเหลือท่านเป็นอย่างดี ทำให้ท่านทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะ
 2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี
  ความสามารถในการสื่อสารก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะ หากเราสามารถฟังผู้อื่นได้ดี ฟังเพื่อที่จะเข้าใจความต้องการของเขา เข้าใจมุมมองเขา ไม่ฟังด้วยมุมมองของเรา หรือมีอคติในการฟัง หรือฟังไปคิดไปว่าเราจะหาเหตุผลอะไรมาแย้งเขาดี จะช่วยให้เราเข้าใจเขา สามารถสื่อสาร หรือพูดในสิ่งที่ผู้ฟังต้องการ และจูงใจคู่สนทนาด้วยสิ่งที่เขาต้องการได้ค่ะ
  [NPC5] 9. มีการบริหารเวลา และวางแผน
  ด้วยงานที่หลากหลาย งานแต่ละงานก็มีความสำคัญและความเร่งด่วนไม่เท่ากัน การบริหารเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากท่านบริหารเวลา บริหารงานตามลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน เห็นภาพที่สำเร็จของงานนั้นๆ แล้ววางแผนงานล่วงหน้า จะช่วยให้ท่านทำงานได้ดีขึ้น งานเสร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ค่ะ