ความรู้ทั่วไป

ความเชื่อพื้นฐานสร้าง Growth Mindset

ความเชื่อพื้นฐานสร้าง Growth Mindsetบ่อยครั้งที่เราทำอะไรซ้ำๆ จนเราคุ้นชินกับสิ่งที่เราทำ จนกระทั่งพอมีเหตุการณ์/ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้ว เราต้องเปลี่ยนแปลงทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำดู มิฉะนั้นคงแก้ไขปัญหาหรือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ทันการณ์ แต่เราก็ยังมีความกล้าๆ กลัวๆ อยู่ เราสามารถเสริมให้ตัวเองกล้าที่จะก้าวออกไปทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมากขึ้น ด้วยการเสริมให้ตนเองมี Growth Mindset มากขึ้นค่ะ Growth Mindset คือ เชื่อว่าสิ่งที่เรามีหรือเราเป็น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนา เรา สล็อต xo สามารถพัฒนาได้ด้วยการให้คุณค่ากับความท้าทาย ความพยายามและการเรียนรู้ค่ะ เรารับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

การฟังอย่างลึกซึ้ง

การฟังอย่างลึกซึ้งการฟังเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของการสื่อสาร หากเราฟังได้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดอยากจะสื่ออย่างแท้จริง และทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันดีขึ้น แต่หากฟังได้ไม่ดีพอจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง และความสัมพันธ์แย่ลงได้ค่ะ แล้วเราจะทำอย่างไรให้เราฟังได้ดีขึ้น ลึกซึ้งขึ้น วันนี้ อ.ก้อย มีเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งมาแบ่งปันค่ะ สล็อต xo การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) คือ การฟังที่ใส่ใจฟังผู้พูดอย่างแท้จริง เหมือนว่ามีแค่ผู้พูดอยู่ด้วยกับเราเท่านั้น เป็นการฟังโดยปราศจากการตัดสิน ฟังลึกกว่าแค่คำพูด ได้ยินในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ คุณค่า ความเชื่อ เป็นต้นการฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้พูดเปิดเผยตัวเองมากขึ้น เล่าเรื่องราวลึกขึ้น…

Continue Reading