ความรู้ทั่วไป

การก้าวจาก Comfort Zone ไปยัง Growth Zone

การก้าวจาก Comfort Zone ไปยัง Growth Zoneถ้าเรามองชีวิตเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเรายังเล็กๆ จนกระทั่งถึงตอนนี้ เราได้เรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆ มากมายค่ะ ตอนเราเด็กๆ เรากล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ แม้สิ่งนั้นจะทำให้เราบาดเจ็บบ้าง ผิดพลาดบ้าง เช่น ตอนเริ่มเดินก็หกล้มบ้าง เราก็ลุกขึ้นได้ หรือฝึกว่ายน้ำ แรกๆ ก็จมน้ำ สำลักน้ำไปบ้าง เราก็ฝึกฝนจนกระทั่งว่ายน้ำได้ดีขึ้น คล่องขึ้น แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น สล็อต xo เรามักกลัวความล้มเหลว ความผิดพลาด ทำให้กล้าทำอะไรใหม่ๆ น้อยกว่าตอนวัยเด็กแล้วถ้าเช่นนั้น…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence; EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence; EQ)เรามักได้ยินคนพูดถึงความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) อยู่บ่อยๆ ความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผู้นำควรมี และส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน สล็อต xo การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)การตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ และรับรู้อารมณ์ของตนเอง ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา EQ ค่ะ เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนอารมณ์แบบไหน…

Continue Reading