ระบบการแจ้งเตือนบุกรุก

ระบบการแจ้งเตือนบุกรุก
ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ( Intrusion System )
เป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ที่เฝ้าระวัง ซึ่งระบบทำงานโดยอาศัยการตรวจจับสัญญาณ จากอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์ประมวลผล และแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง ผ่านอุปกรณ์แจ้งเตือน เช่น ไซเรน ศูนย์รับแจ้งเหตุ เป็นต้น

สล็อต xo

ส่วนประกอบของระบบแจ้งเตือนการบุกรุก
อุปกรณ์ตรวจจับ ( Detector ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจจับความผิดปกติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหวของบุคคล สิ่งของ ก๊าซหรือสารเคมี ตัวอย่างเช่น
PIR Motion Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวด้วยแสงอินฟาเรด
Magnetic Switch เป็นแถบแม่เหล็ดตรวจจับที่ประตู
Glass Breaker Senser เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกผ่านกระจก เช่น การทุบกระจก

xoslot

อุปกรณ์ควบคุมและประมวลผล ( Central Processor ) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมการทำงานทั้งหมดของระบบ และมีหน้าที่เชื่อมต่อกับระบบภายนอกอื่น ๆ เช่น ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบแจ้งเตือนภัยทางโทรศัพท์ เป็นต้นเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่ช่วยป้องกันการบุกรุกจากบุคคลภายนอกเข้ามาในสถานที่ที่เฝ้าระวัง ซึ่งระบบทำงานโดยอาศัยการตรวจจับสัญญาณ จากอุปกรณ์ตรวจจับ อุปกรณ์ประมวลผล

เครดิตฟรี

อุปกรณ์สำหรับแสดงการแจ้งเตือน ( Display Section ) ทำหน้าที่แจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติ ในรูปแบบของแสง เสียง และสัญญาณอื่น ๆ โดยแสดงผลได้ทั้งที่เกิดเหตุและส่งสัญญาณไปสถานที่อื่นMagnetic ระบบแจ้งเตือนการบุกรุก ( Intrusion System )Switch เป็นแถบแม่เหล็ดตรวจจับที่ประตู
Glass Breaker Senser เป็นอุปกรณ์ตรวจจับการบุกรุกผ่านกระจก

slotxo

ระบบแจ้งเตือนการบุกรุกที่ดี
การแจ้งเตือนมีความผิดพลาด ( Fales Alarm ) น้อย
ใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยและทนทานต่อการใช้งาน
บริษัทที่ติดตั้งควรมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของงานบริการ
ขนาดของระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
[NPC5]ผู้ดูแลระบบควรออกแบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
ผู้ดูแลระบบมีความสะดวกในการควบคุมระบบ
สะดวกในการบำรุงรักษา ดูแลอุปกรณ์ในระบบ