ระบบดับเพลิงในตู้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ

ระบบดับเพลิงในตู้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
ระบบดับเพลิงในตู้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์ “119” ของบริษัทโดยใช้คุณสมบัติทางเคมีของฟลูออไรด์ สารประกอบอินทรีย์. เป็นสารย่อยที่มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสำหรับคนและสิ่งแวดล้อม

สล็อต xo

สารประกอบฟลูออไรด์ (Fluorinated)
Fluoroketones เป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ซึ่งเป็นของเหลวที่ไม่มีสี มีกลิ่นจาง ๆ พวกมันหนักกว่า 1.6 เท่า น้ำและไม่เป็นตัวนำไฟฟ้า Fluoroketones ผ่านจากสถานะของเหลวไปสู่สถานะก๊าซอย่างรวดเร็วและดูดซับพลังงานความร้อนของไฟในการดับไฟได้ [NPC5]เนื่องจากการทำให้เย็นลง (70%) และปฏิกิริยาทางเคมีของการยับยั้งเปลวไฟ (30%) สารจะระเหยทันทีโดยไม่ต้องทำปฏิกิริยาเคมีและคุณสมบัติไดอิเล็กตริกของมันจะป้องกันไม่ให้เกิดการลัดวงจร
Fluoroketone ไม่เป็นพิษ การปล่อยก๊าซไม่ได้ลดปริมาณออกซิเจนในอากาศ การดูดซับความร้อนที่มีประสิทธิภาพจะช่วยลดระดับของการสัมผัสของมนุษย์ต่อผลิตภัณฑ์การเผาไหม้ที่เป็นพิษ
Fluoroketone สามารถย่อยสลายได้ง่ายในบรรยากาศชั้นบนภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต (ultraviolet light) จะถูกลบออกจากสภาพแวดล้อมใน 5 วัน

xoslot

เทคโนโลยี (TECHNOLOGY)
เป็นสารดับเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงวางอยู่ในเปลือกโพลีเมอร์ (ไมโครแคปซูล) ขนาดของไมโครแคปซูลคือ 50-500 ไมโครเมตร

slotxo

ระบบดับเพลิงในตู้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ) นี้สามารถนำไปติดตั้ในสถานที่ต่างๆได้ดังนี้

 • โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย (รวมถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)
 • การประปานครหลวง, การประภาส่วนภูมิภาต
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, การไฟฟ้านครหลวง,การไฟฟ้าส่วนภูภาต
 • ขนส่งทางอากาศ
 • รถไฟใต้ดิน
 • ระบบไฟฟ้า (ถาดสายเคเบิลตู้ ฯลฯ ) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในที่อยู่อาศัยและสาธารณะ
 • อาคารอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เชื้อเพลิงและพลังงาน
 • ใช้กับภาชนะบรรจุที่ป้องกันด้วยไฟเพื่อขนส่งสิ่งของมีค่าและสินค้าอันตราย
 • ฯลฯ

เครดิตฟรี

ข้อดีของระบบดับเพลิงในตู้ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ
มีประสิทธิภาพความปลอดภัยจากอัคคีภัยนาโนเทคโนโลยีขึ้นอยู่กับ microencapsulation ของสารดับเพลิงและลดความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ในระยะแรก

 • เป็นระบบดับเพลิงแบบสแตนด์อโลนระงับแหล่งไฟระบบเตือนภัย, ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ, ไฟดับฉุกเฉิน ก่อนที่มนุษย์เรามองเห็น
 • ช่วยเสริมระบบดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานความน่าเชื่อถือของการป้องกันไฟไหม้