ความรู้ทั่วไป

ม่านควัน

ม่านควัน ( Smoke Curtains )ม่านควัน สามารถสร้างหรือช่องควันในทิศทางที่ต้องการโดยเป็นส่วนหนึ่งของระบบระบายอากาศแบบควันและความร้อน (SHEV) ใช้อย่างกว้างขวาง สำหรับการแบ่งควันและ channeling เป็นส่วนหนึ่งของระบบ SHEV ม่านควัน สามารถนำมาใช้ในสนามบิน, ศูนย์การค้า, โรงแรมและอาคารอื่น ๆ อีกมากมาย ได้รับออกแบบมาเพื่อไม่เป็นที่กีดขวางรบกวนทางเข้าออก ทำการติดตั้ง และบำรุงรักษาง่าย สล็อต xo ชนิดของม่านควัน มีคังนี้– ม่านควัน – SC1 สามารถระบุโดยเจ้าของอาคาร สถาปนิกและวิศวกรในอาคารต่างๆ…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

มาทำความรู้จักกับระบบป้องกันอัคคีภัย

มาทำความรู้จักกับระบบป้องกันอัคคีภัยปัจจุบันอุบัติเหตุที่เกิดขี้นจากอัคคีภัย (ไฟไหม้) เห็นได้ว่าเกิดขึ้นบ่อยครั้งและเพิ่มขึ้นทุกๆปี ซึ่งสังเกตุได้จากข่าวและเห็นในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่เป็นประจำ ทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพฯ และรวมไปถึงสถานที่ราชการและสถานที่อื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่าง มหาศาล อุบัติเหตุเหล่านี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายๆประการ แต่ทั้งนื้และทั้งนั้นไม่ว่าสาเหตุเกิด จากอะไรก็ตาม เราจะต้องรู้จักวิธีการป้องกันและรู้จักการใช้เครื่องมือ,อุปกรณ์ในการป้องกันให้ ถูกต้องและเข้าใจวิธีการใช้งานอย่างถูกวิธี สล็อต xo ระบบป้องกันอัคคีภัยกฎหมายกาหนดไว้ว่าอาคารที่เป็นอาคารสาธารณะ,อาคารขนาดใหญ่และอาคารสูง ต้องมีข้อกาหนดสาหรับการป้องกันอัคคีภัย ที่หลีกเลี่ยงมิได้เด็ดขาดแม้แต่ในอาคารพักอาศัยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ เช่น คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ สถานที่ราชการ ก็ จำเป็นต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยตามสมควรไว้ด้วย ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ และความปลอดภัยแก่ ชีวิต และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ให้บริการ xoslot…

Continue Reading