ความรู้ทั่วไป

หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success)

หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success)ในการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องๆ หนึ่ง เรามักตั้งเป้าหมายที่เราอยากได้ แล้วลงมือทำ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นๆ บางครั้งก็ไม่สำเร็จตามที่ตั้งไว้ เช่น ต้นปีเราก็ตั้งเป้าหมายว่า เราจะเก็บเงินให้ได้ 100,000 บาท ภายในสิ้นปี แต่เวลาผ่านไปจนสิ้นปีก็เก็บได้ไม่ถึงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญและนำไปสู่ความสำเร็จค่ะ สล็อต xo 5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จนี้ มาจากศาสตร์ Neuro-Linguistics Programming (NLP) ที่มาจากการศึกษาว่าคนที่ประสบความสำเร็จที่เกิดมาเป็นคนธรรมดาๆ หรือคนที่มีต้นทุนในชีวิตติดลบ แล้วสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวจนประสบความสำเร็จขึ้นมาเองได้ ทำได้อย่างไร…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่

คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่เมื่อไม่นานมานี้ ก้อยได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ เราเป็นลูกน้อง พอทำงานมาสักระยะก็ขึ้นเป็นหัวหน้า และทบทวนถึงหัวหน้าที่เรามีในชีวิต ตั้งแต่ระดับตำแหน่งเล็กๆ จนระดับใหญ่สุดของบริษัททั้งบริษัทในไทยและบริษัทข้ามชาติของหลายๆ แห่ง ได้ข้อสรุปว่าหัวหน้าแบบไหนที่เรา เพื่อนๆ และลูกน้องเราทุ่มเทใจให้ ยินดีที่จะทำงานให้เต็มที่ เต็มศักยภาพ ทำให้มากกว่าที่หัวหน้าบอก และอาสาทำเพิ่มหรือเสนอไอเดียต่างๆ เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะ สล็อต xo หัวหน้าที่ดีมีลักษณะดังนี้ เชื่อใจลูกน้องและมองเห็นศักยภาพเมื่อหัวหน้ามองว่าลูกน้องมีศักยภาพและเชื่อใจลูกน้อง ทำให้ลูกน้องทำงานได้อย่างอิสระ และสามารถนำความคิดสร้างสรรค์ของตนมาสร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ แต่หากหัวหน้าไม่เห็นศักยภาพ หัวหน้าก็จะไม่ไว้ใจ คอยสั่งตามที่ตัวเองต้องการและไม่ให้ลูกน้องได้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็น พูดแล้วรักษาสัจจะ ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเราคงเคยได้ยินว่าคำพูดเป็นนายเรา เมื่อพูดออกไปแล้ว ให้เราทำตามสิ่งที่เราพูด…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

การก้าวจาก Comfort Zone ไปยัง Growth Zone

การก้าวจาก Comfort Zone ไปยัง Growth Zoneถ้าเรามองชีวิตเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนเรายังเล็กๆ จนกระทั่งถึงตอนนี้ เราได้เรียนรู้และทำอะไรใหม่ๆ มากมายค่ะ ตอนเราเด็กๆ เรากล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ แม้สิ่งนั้นจะทำให้เราบาดเจ็บบ้าง ผิดพลาดบ้าง เช่น ตอนเริ่มเดินก็หกล้มบ้าง เราก็ลุกขึ้นได้ หรือฝึกว่ายน้ำ แรกๆ ก็จมน้ำ สำลักน้ำไปบ้าง เราก็ฝึกฝนจนกระทั่งว่ายน้ำได้ดีขึ้น คล่องขึ้น แต่เมื่อเราเติบโตขึ้นประสบความสำเร็จมากขึ้น สล็อต xo เรามักกลัวความล้มเหลว ความผิดพลาด ทำให้กล้าทำอะไรใหม่ๆ น้อยกว่าตอนวัยเด็กแล้วถ้าเช่นนั้น…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence; EQ)

ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence; EQ)เรามักได้ยินคนพูดถึงความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence) อยู่บ่อยๆ ความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ผู้นำควรมี และส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) คือ ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น และสามารถบริหารจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อใช้ชีวิตมีความสุข และประสบความสำเร็จ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน สล็อต xo การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)การตระหนักรู้ในตนเอง หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ และรับรู้อารมณ์ของตนเอง ข้อนี้เป็นข้อที่สำคัญมาก และเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนา EQ ค่ะ เราต้องรู้จักตัวเราเองก่อนว่าเราเป็นคนอารมณ์แบบไหน…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

ความเชื่อพื้นฐานสร้าง Growth Mindset

ความเชื่อพื้นฐานสร้าง Growth Mindsetบ่อยครั้งที่เราทำอะไรซ้ำๆ จนเราคุ้นชินกับสิ่งที่เราทำ จนกระทั่งพอมีเหตุการณ์/ปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แล้ว เราต้องเปลี่ยนแปลงทำสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำดู มิฉะนั้นคงแก้ไขปัญหาหรือเตรียมรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆ ไม่ทันการณ์ แต่เราก็ยังมีความกล้าๆ กลัวๆ อยู่ เราสามารถเสริมให้ตัวเองกล้าที่จะก้าวออกไปทำในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมากขึ้น ด้วยการเสริมให้ตนเองมี Growth Mindset มากขึ้นค่ะ Growth Mindset คือ เชื่อว่าสิ่งที่เรามีหรือเราเป็น เป็นแค่จุดเริ่มต้นของการพัฒนา เรา สล็อต xo สามารถพัฒนาได้ด้วยการให้คุณค่ากับความท้าทาย ความพยายามและการเรียนรู้ค่ะ เรารับผิดชอบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

การฟังอย่างลึกซึ้ง

การฟังอย่างลึกซึ้งการฟังเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากของการสื่อสาร หากเราฟังได้อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้เข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดอยากจะสื่ออย่างแท้จริง และทำให้ความสัมพันธ์ที่มีต่อกันดีขึ้น แต่หากฟังได้ไม่ดีพอจะทำให้เข้าใจไม่ตรงกัน ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง และความสัมพันธ์แย่ลงได้ค่ะ แล้วเราจะทำอย่างไรให้เราฟังได้ดีขึ้น ลึกซึ้งขึ้น วันนี้ อ.ก้อย มีเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้งมาแบ่งปันค่ะ สล็อต xo การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) คือ การฟังที่ใส่ใจฟังผู้พูดอย่างแท้จริง เหมือนว่ามีแค่ผู้พูดอยู่ด้วยกับเราเท่านั้น เป็นการฟังโดยปราศจากการตัดสิน ฟังลึกกว่าแค่คำพูด ได้ยินในสิ่งที่ผู้พูดไม่ได้พูด เช่น ความรู้สึก อารมณ์ ความต้องการ คุณค่า ความเชื่อ เป็นต้นการฟังอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้พูดเปิดเผยตัวเองมากขึ้น เล่าเรื่องราวลึกขึ้น…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

เทคนิค Work From Home

เทคนิค Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพในช่วง Work From Home หรือช่วงทำงานที่บ้าน เรามีเวลามากขึ้นจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง หากเราจัดสรรเวลาหรือสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยให้เราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีเวลาให้ครอบครัวและตนเองมากขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากจัดสรรสิ่งต่างๆ ได้ไม่ดีนัก อาจทำให้รู้สึกว่าใช้เวลาทำงานนาน มีเวลาส่วนตัวน้อย และเครียดเพิ่มขึ้นได้ค่ะ สล็อต xo ทำงานตามเวลากิจวัตรปกติแนะนำให้ทำงานตามเวลาเดิมที่ท่านทำก่อนช่วง Work From Home เช่น 8.00-17.00 หรือ 9.00-18.00 เนื่องจากกรณีที่ท่านต้องการติดต่อผู้อื่น เขาก็สะดวกในช่วงเวลานั้นเช่นกัน และเพื่อแยกเวลางานกับเวลาส่วนตัวออกจากกัน…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ

เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพถ้าหากท่านอยากให้หัวหน้าประทับใจในผลงานและสนับสนุนท่านถ้าหากท่านอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถและช่วยเหลือท่านถ้าหากท่านอยากทำงานให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วบทความนี้จะให้เคล็ดลับเหล่านี้แก่ท่าน เพื่อเสริมให้ท่านทำงานได้อย่างเป็นมืออาชีพ หัวหน้าและเพื่อนร่วมงานประทับใจและช่วยเหลือท่าน เคล็ดลับนี้ถอดบทเรียนมาจากประสบการณ์การทำงานในองค์กรในช่วงที่มีความก้าวหน้า เติบโต และมีผลงานที่โดดเด่นในองค์กร สล็อต xo มีเป้าหมายที่ชัดเจนเมื่อท่านมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านอยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนอย่างไร และท่านเองอยากพัฒนาเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไร เพื่อท่านจะเติบโตอย่างไร เช่น อยากให้ผู้อื่นมองว่าท่านเป็นคนขยัน กระตือรือร้น มีความสามารถ และสามารถสร้างผลงานตามที่ได้รับมอบหมายหรืออาสาเอง เพื่อท่านจะมีโอกาสเลื่อนตำแหน่ง ท่านก็จะกระตือรือร้น ตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ มองหาแต่หนทางในการทำงานให้สำเร็จ ไม่เสียเวลากับการคิดลบว่าทำไม่ได้ เป็นต้นค่ะ กระตือรือร้นการกระตือรือร้นในงานที่เป็นกิจวัตร กระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ กระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย มองว่าทุกงานที่ทำมีคุณค่า มีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง (คือ ได้พัฒนาตนเองให้เก่งขึ้น ได้เรียนรู้)…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

ข้อคิดดีๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือน

ข้อคิดดีๆ สำหรับมนุษย์เงินเดือนความสำเร็จเริ่มต้นจากการลงมือทำหากคุณมีเป้าหมายหรือมีความฝัน อย่าปล่อยให้เป็นเพียงแค่ความฝัน อย่าดูถูกความสามารถของตัวเอง จงเริ่มต้นวางแผน แล้วลงมือทำาเพื่อให้ความฝันนั้นเป็นความจริง “หากไม่ลองแล้วฝันจะเป็นจริงได้อย่างไร” สล็อต xo อย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองคนที่ล้มเหลว ส่วนหนึ่งมาจากความคิดหลงตัวเอง คิดว่าตัวเองเด่น เหนือกว่าผู้อื่น และหยุดเพียงเท่านี้ ไม่คิดที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงาน หรือหาแนวทางใหม่ๆ มาเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่าลืมว่าโลกหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลา มีผู้คนมากมายที่กำลังฝึกฝนตัวเอง หากคุณมีความคิดเพียงเท่านี้ บอกได้เลยว่าคุณจะไม่มีวันได้สัมผัสกับคำว่าประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง xoslot กำลังใจจากที่ไหนก็ไม่สำคัญ กำลังใจตนเองเท่านั้นที่มั่นคงในวันที่คุณต้องพบเจอกับอุปสรรคต่างๆ ก็อาจจะมีคนมากหน้าหลายตาที่เข้ามาปลอบหรือให้กำลังใจแก่คุณ แต่หากจิตใจของคุณห่อเหี่ยว ไม่เข้มแข็ง ไม่พร้อมที่จะฝ่าฟัน คุณก็ไม่สามารถก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอน สิ่งสำคัญที่จะช่วยคุณได้คือ…

Continue Reading

ความรู้ทั่วไป

เบต้ากลูแคน จากโอ๊ต ของดีที่สามารถหาได้ในธัญพืช

เบต้ากลูแคน จากโอ๊ต ของดีที่สามารถหาได้ในธัญพืชเบต้ากลูแคนคือ ของดีที่สามารถหาได้ในธัญพืช ไม่เพียงแต่จะรักษาโรคธรรมดาๆ ทั่วไปเท่านั้น แต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนจากโรคร้ายแรงต่างๆ ที่จะส่งผลร้ายเป็นอันตรายถึงชีวิตได้อีกด้วย โดยเบต้ากลูแคนนั้นเป็นสารอาหารที่มีอยู่ในผักและผลไม้หลายชนิดเป็นสารประกอบกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ที่พบได้มากที่ผนังเซลล์ของยีสต์ราสาหร่ายไลเคนและเห็ดหลินจือรวมถึงพืชยอดนิยมอย่างข้าวโอ๊ตหรือข้าวบาร์เลย์เบต้ากลูแคนจากโอ๊ตหลังจากทานเข้าไปนอกจากจะให้คุณสมบัติที่คล้ายกับใยอาหารแล้วยังเกิดเป็นกระบวนการทางเคมีในร่างกายที่จะเข้าไปกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายโดยรวมดีขึ้นทำให้ร่างกายสามารถกำจัดเซลล์ที่เสื่อมสภาพได้ สล็อต xo สรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เคยได้ยินแต่คุณประโยชน์ของมันสามารถปรับสมดุลชีวิตและช่วยให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นได้ชนิดที่คนในวงการแพทย์ยังให้การยอมรับเพราะร่างกายของเราประกอบด้วยเซลล์มากมายหลายชนิดและเซลล์นี้เองที่มีส่วนสำคัญในการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายซึ่งการใช้ชีวิตในแต่ละวันจะยิ่งทำให้เซลล์เหนื่อยล้าและเสื่อมสภาพลงสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตจึงเข้ามาช่วยบำรุงเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายทำให้ผ่อนคลายสดชื่นเพิ่มภูมิคุ้มกันและต้านมะเร็งได้เป็นอย่างดี xoslot ข้อดีของ เบต้ากลูแคน1.ป้องกันและลดอาการภูมิแพ้สรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตอย่างแรกคือจะส่งผลโดยตรงต่อคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนื่องจากสารสกัดเบต้ากลูแคนจะเข้าไปเพิ่มจำนวนเม็ดเลือดขาวให้มากยิ่งขึ้นทำให้ร่างกายผลิตเม็ดเลือดขาวมากกว่าเดิมและปรับสมดุลให้ตรงกับที่ร่างกายต้องการเสริมสร้างความแข็งแรงให้เม็ดเลือดขาวโดยหน้าที่หลักของเม็ดเลือดขาวคือการดักจับเชื้อโรคนั่นเองเมื่อเม็ดเลือดขาวแข็งแรงเชื้อโรคก็ไม่เข้าสู่ร่างกายทำให้อาการภูมิแพ้เรื้อรังลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด2.บรรเทาโรคของคนทำงานสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตตอบโจทย์คนวัยทำงานได้อย่างแท้จริงเพราะการทำงานทุกวันต้องพบเจอกับความเครียดอาการปวดหัวเหนื่อยล้าหรือไมเกรนซึ่งการรับประทานเบต้ากลูแคนเป็นประจำจะช่วยให้อาการต่างๆเหล่านี้ลดลงอย่างเห็นผลอีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสและได้รับการฟื้นฟูถึงแม้จะทำงานหนักแค่ไหนก็ตาม เครดิตฟรี 3.ควบคุมคอเลสเตอรอลในร่างกายรักษาระดับน้ำตาลในเลือดสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตไม่เพียงแต่จะช่วยเรื่องของภูมิแพ้ทำให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงแต่ยังเข้าไปสร้างความคล่องตัวให้เลือดไหลเวียนได้ดีและลดปริมาณคอเลสเตอรอลในร่างกายทำให้หุ่นดีอีกทั้งยังลดน้ำตาลที่สะสมอยู่ในกระแสเลือดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำตาลหรือเป็นโรคเบาหวานเพราะสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตจะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้พอดีกับที่ร่างกายต้องการ slotxo สรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตทำงานยังไงถึงช่วยร่างกายได้มากขนาดนี้สรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ต ตามที่ได้กล่าวไปต้องบอกว่ามีเยอะมากและตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกวัยซึ่งสรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตจะช่วยในการต้านอนุมูลอิสระและหยุดยั้งการทำงานของมันเพื่อให้เซลล์ในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแข็งแรงและสามารถดำรงชีวิตต่อสู้โรคร้ายได้ดีกว่าเดิมดังนั้นการทานเบต้ากลูแคนเป็นประจำจึงช่วยลดโอกาสเสี่ยงของโรคต่างๆได้รวมถึงทำให้โรคหวัดหรือภูมิแพ้บรรเทาลงและหายได้ในที่สุด[NPC5]สรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตยังสามารถช่วยบรรเทาโรคต่างๆได้อีกมากมายสารพัดทั้งความดัน เบาหวานและโรคเล็กๆ ที่สามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งการที่จะทำให้สรรพคุณเบต้ากลูแคนจากโอ๊ตทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ต้องอาศัยการรับประทานอาหารที่ได้ประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงพักผ่อนให้เพียงพอซึ่งใครที่ไม่ชอบอาหารจำพวกธัญพืชก็สามารถรับประทานได้จากอาหารเสริมต่างๆที่มีส่วนประกอบของเบต้ากลูแคนได้เช่นกัน

Continue Reading